• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Informacja ogólna

Zewnętrzna część systemu obejmuje trzy portale tematyczne: interaktywny plan powiatu, portal bezpieczeństwa powiatu oraz portal inwestora. Dodatkowym komponentem jest serwis metadanych.

Dostęp do wszystkich portali jest całkowicie swobodny. Jedynie w celu skorzystania z dodatkowej funkcjonalności (dodawanie przez Internautów obiektów na mapę) należy się zarejestrować i poprawnie zalogować do serwisu.

Interaktywny plan powiatu

Mieszkańcom i turystom dedykowany jest przede wszystkim portal interaktywny plan powiatu. Za pomocą tego portalu użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie powiatu prezentowane są na tle ortofotomapy, mapy ewidencyjnej (w zakresie działek i budynków), bazy dróg i ulic oraz bazy adresowej m.in.: dyżurujące apteki na obszarze powiatu, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, rejestry ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, rejestr stowarzyszeń. Użytkownikom zapewniono także możliwość wyszukiwania obiektów w/w warstw tematycznych poprzez różnorodne narzędzia, m.in.: wyszukiwania wokół punktu oraz w oparciu o predefiniowane listy wyboru.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies